Zagadki

Z którym krajem Polska miała utworzyć jedno państwo po II wojnie światowej?

Autor: wiki, Dodano: 2015-08-23
... po wojnie mieliśmy tworzyć jedno państwo federacyjne z Czechosłowacją. Nie był to pomysł nowy, wcześniej chciano zrealizować go pod koniec I wojny światowej (1917, Masaryk). Jednak najbliżej realizacji był w 1940 roku, kiedy to doszło do spotkania w tej sprawie Sikorskiego i Beneša. Podłożem tych rozmów była sugestia londyńskich torysów na temat zawiązania ściślejszej federacji Polski, Czechosłowacji i Węgier. Według opinii historyków układ taki miał niewielkie możliwości powodzenia z powodu antypolskiej i proradzieckiej polityki czechosłowackich elit rządzących. Dopiero rosyjskie rządy i utopienie we krwi Praskiej wiosny (1968) dużo zmieniły w tym zakresie. Warto jednak dodać, że generalicja podchodziła do tego sojuszu już całkowicie realnie i co najważniejsze ... pozytywnie.

Podobne tematy:
· 1945 rok - Jak powinna wyglądać II RP wg linii Curzona
· Czy II RP miała granicę z Węgrami?
· W polskiej armii jest więcej szeregowych, czy podoficerów?
Zobacz także
Które miasto odwiedza więcej turystów - Warszawę czy Kraków?
Co to jest Kaligynefobia?
Jak odzyskać hasło do sieci Wi-Fi?