W których wymienionych państwach obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW): USA, UK, Japonia, Australia, Francja, Kanada?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-08-19
zagadka : Odgadywanka
W których wymienionych państwach obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW): USA, UK, Japonia, Australia, Francja, Kanada?