Zagadki

Dlaczego w 1940 roku w Kraju Warty zniknęły gołębie pocztowe?

Autor: wiki, Dodano: 2015-08-09
Po rozpoczęciu II wojny światowej w wyniku paktu Ribbentrop - Mołotow, Hitler postanowił część polskich ziem zachodnich wcielić do Rzeszy, już 26 października 1939 roku utworzono Okręg Rzeszy Poznań, przemianowany 29 stycznia 1940 r. na Kraj Warty (obszar ten obejmował m.in. Poznań, Kalisz, Łódź, Inowrocław), obszar ten zamieszkiwało około 90 proc. ludności polskiej. Podobnie jak Rosjanie na zajętych obszarach Polski, tak i Niemcy rozpoczęli politykę eksterminacji miejscowej ludności. W 1940 roku Niemcy zarekwirowali wszystkie gołębie pocztowe na tym obszarze.

Podobne tematy:
· Ile ludnosci miałaby Polska, gdyby nie wybuchła II wojna światowa?
· W którym kraju podczas II wojny ćwiczył niemiecki Afrika Korps?
· Który kraj miał procentowo większe straty ludnościowe podczas II wojny: Polska czy ZSRR?
Zobacz także
Który stworzony przez człowieka obiekt jako pierwszy dotarł do stratosfery?
Które zwierzęta, poza krowami, dostarczają ludziom najwięcej mleka?
Czy istnieje uczelnia, która oferuje tytuł technik seksuologii?