Najmłodsze dziecko w rodzinie ma z reguły wyższy iloraz inteligencji od swojego rodzeństwa.

· Autor: wiki · Dodano: 2015-06-09
zagadka : Odgadywanka
Najmłodsze dziecko w rodzinie  ma z reguły wyższy iloraz inteligencji od swojego rodzeństwa.
Niestety nie jest to prawda. Jak pokazują badania najstarsze z rodzeństwa jest z reguły najinteligentniejsze. Różnica nie jest oczywiście duża i raczej symboliczna (2,3 punkty). Zdaniem badaczy powód jest dość prozaiczny, po prostu rodzice więcej czasu poświęcają pierwszemu dziecku, dłużej z nim rozmawiają i częściej pomagają w nauce. (www.techpedia.pl)