W którym roku wybudowano w Polsce pierwszy meczet?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-05-25
zagadka : Odgadywanka
W którym roku wybudowano w Polsce pierwszy meczet?
Pierwsza wzmianka o tatarskim meczecie na terenach Rzeczypospolitej pojawiła się w 1717 roku. Wieś Kruszyniany w województwie podlaskim, w której pojawił się meczet, była darem polskiego króla Jana III Sobieskiego dla walczących u jego boku Tatarów. Warto nadmienić, że Tatarzy pomagali polskiemu królowi w walce z Turkami. (www.techpedia.pl)