Zagadki

Spartanin mógł stracić prawa wyborcze jeśli się nie ....

Autor: wiki, Dodano: 2015-05-24
..... Spartanin mógł stracić prawa wyborcze jeśli się nie ożenił. Do siódmego roku życia chłopiec w Sparcie było pod opieką matki, pomiędzy 7 a 12 rokiem życia rozpoczynała się jego edukacja polityczno-wojskowa (codziennie wychodzili z domu na wspólne zabawy i ćwiczenia, agoge). Od 12 roku życia obowiązywało już koszarowanie chłopców. Nie przypomina to raczej szkoły z internatem, ale miejsce, gdzie słabi umierają, a silni i bezwzględni wygrywają wszystko. W wieku 20 lat mężczyzna stawał się hoplitą i przez 10 kolejnych lat pełnił służbę wojskową. Dopiero w wieku 30 lat hoplita otrzymywał prawa polityczne, ziemię i mógł założyć rodzinę (wcześniejsze małżeństwa były możliwe, ale wymagały uzyskania odpowiedniej zgody). Jeśli się nie ożenił nie wolno było mu oglądać zawodów sportowych (z udziałem nagich mężczyzn) i tracił prawa wyborcze. Drugą grupę społeczną stanowili periojkowie, ludność ta cieszyła się wolnością i niezależnością gospodarczą, ale nie posiadała praw politycznych, często zajmowali się uprawą ziemi i zarządzaniem wielkimi majątkami ziemskimi. Najliczniejszą grupę stanowili jednak przypisani do ziemi niewolnicy - heloci. Co ciekawe heloci nie byli własnością obywateli, ale państwa. Wielkimi miłośnikami spartańskiego wychowania były dwa socjalistyczne reżimy XX wieku - Hitlera i Mussoliniego. (Ireneusz Piotrzkowicz, www.techpedia.pl)
Zobacz także
Co robi z komputerem wirus
Co jest na zdjęciu?
Prawda czy bzdura? Rządy Australii dopiero w połowie lat 60. XX wieku uznał Aborygenów za ludzi.