Czy Warszawa była pod zaborem rosyjskim czy pruskim?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-05-15
zagadka : Odgadywanka
Czy Warszawa była pod zaborem rosyjskim czy pruskim?
Warszawa była pod zaborami zarówno Prus, jak i Imperium Rosyjskiego. Od 1795 roku (III rozbiór Rzeczpospolitej) Warszawa weszła w skład zaboru pruskiego i było jej częścią do zawarcia w 1807 pokoju w Tylży (dwa porozumienia zawarte przez I Cesarstwo Francuskie z Imperium Rosyjskim i królestwem Prus), kiedy to znalazła się pod panowaniem cara. (www.techpedia.pl)