Ile wynosi odległość od powierzchni Ziemi do jej środka?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-05-15
zagadka : Odgadywanka
Ile wynosi odległość od powierzchni Ziemi do jej środka?
Przeciętny promień wynosi 6371,0 km, promień równikowy wynosi 6378,1366 km, promień biegunowy 6356,8 km. (www.techpedia.pl)