Czy stosowany przeciwko protestującym gaz łzawiący może być użyty podczas wojny?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-05-06
zagadka : Odgadywanka
Czy stosowany przeciwko protestującym gaz łzawiący może być użyty podczas wojny?
Nie, państwa które podpisały konwencję o zakazie broni chemicznej z 1993 roku nie mogą używać żadnych gazów bojowych powodujących podrażnienie nerwu trójdzielnego podczas konfliktów zbrojnych. Gaz łzawiący jest takim gazem i nie może być na wojnie stosowany. (www.techpedia.pl)