Jak się pisze “dwu i pół letni” czy “dwuipółletni”?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-04-30
zagadka : Odgadywanka
Jak się pisze “dwu i pół letni” czy “dwuipółletni”?
Dwuipółletni - złożenia liczebników pisanych słownie i rzeczowników zawsze pisane są jako jedno słowo, bez spacji ani dywizów.