Które butelki są lepsze dla piwa - zielone czy brązowe?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-04-24
zagadka : Odgadywanka
Które butelki są lepsze dla piwa - zielone czy brązowe?
Problem dotyczy światła, im mniej butelka przepuszcza światła tym lepiej dla piwa, niestety zielone butelki są gorsze pod tym względem od butelek brązowych. Światło źle wpływa na izo-al­fa-kwa­sy po­cho­dzą­ce z chmie­lu, które odpowiadają za tzw. goryczkę, światło roz­bi­ja­ te kwasy i powoduje wy­trą­ce­nie się związ­ku siar­ki o niezbyt przy­jem­nym za­pa­chu. (www.techpedia.pl)