Rocznie ginie więcej dzieci w szkołach czy górników w kopalniach?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-04-01
zagadka : Odgadywanka
Rocznie ginie więcej dzieci w szkołach czy górników w kopalniach?
W ubie­głym roku szkol­nym w wy­ni­ku nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków na te­re­nie pla­có­wek edu­ka­cyj­nych zgi­nę­ło 44 uczniów (głównie w podstawówkach), a w ko­pal­niach 18 gór­ni­ków. Zdecydowanie w kopalniach jest bezpieczniej. (źródło: radioszczecin.pl, www.techpedia.pl)