Zagadki

Rocznie ginie więcej dzieci w szkołach czy górników w kopalniach?

Autor: wiki, Dodano: 2015-04-01
W ubie­głym roku szkol­nym w wy­ni­ku nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków na te­re­nie pla­có­wek edu­ka­cyj­nych zgi­nę­ło 44 uczniów (głównie w podstawówkach), a w ko­pal­niach 18 gór­ni­ków. Zdecydowanie w kopalniach jest bezpieczniej. (źródło: radioszczecin.pl, www.techpedia.pl)
Zobacz także
Co oznacza, gdy przyśnią się śmierdzące skarpetki?
Jak zakończyło się zatrzymywanie pociągu siłą woli przez rosyjskie medium?
Którego dnia 1939 roku Polska skapitulowała:  a) 28 września, b) 2 października, c) Polska nie podpisała aktu kapitulacji ....