Zagadki

Działający przy polskim rządzie międzyresortowy Zespół ds. Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku ....

Autor: wiki, Dodano: 2015-03-16
Prawda, tak więc jeden z reliktów państwa policyjnego pozostaje bez zmian. To kolejna z wielu obietnic przedwyborczych koalicji PO/PSL sprzed 8 lat, która poszła do śmieci. Przypomnę, że kwestie zameldowania rodziły się kiedy pojawiała się konieczność ścisłego nadzoru policyjnego nad społeczeństwem - podczas rewolucji francuskiej, w carskiej Rosji, w państwach zachodniej Europy po wybuchu I wojny światowej - obowiązek wizowy oraz w okresie istnienia Związku Radzieckiego. W ZSRR miał to szczególne znaczenie, gdyż podczas Wielkiego Głodu ludzie próbowali masować uciekać do miast w poszukiwania jedzenia. Paszportyzacja skutecznie zamknęła im tą drogę ucieczki przed śmiercią głodową.
Zobacz także
Jakie są korzyści posiadania na posesji drzew?
Który mięsień człowieka jest najsilniejszy?
Która przeglądarka internetowa jest najbardziej eko?