Piorunochron

· Autor: technik · Dodano: 2014-01-01
zagadka : Odgadywanka
Piorunochron
Był to jeden z prezydentów USA Benjamin Franklin