Przeciętna kobieta krytykuje się średnio .... razy na dzień.

· Autor: wiki · Dodano: 2015-03-08
zagadka : Odgadywanka
Przeciętna kobieta krytykuje się  średnio .... razy na dzień.
Podobno aż 36 razy (E). (www.techpedia.pl)