Ile jajek znosi rocznie przeciętna kura?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-02-18
zagadka : Odgadywanka
Ile jajek znosi rocznie przeciętna kura?
Prawidłowe odpowiedzi to A, B, ale też i C. A dotyczy kur z ferm ekologicznych, B dotyczy kur z chowu klatkowego. Kura, która mogłaby wysiadywać swoje jajka zniosła by ich około 20 (C). (www.techpedia.pl)