Zagadki

Dlaczego dolne warstwy śniegu na chodniku ulegają zlodowaceniu?

Autor: wiki, Dodano: 2015-02-07
Osoby chodząc po chodniku wywierają nacisk, z tego powodu pojawia się ciśnienie i śnieg w dolnych warstwach zaczyna się topić, następnie ponownie zamarza. Podobne zjawisko zachodzi w lodowcach, dolne warstwy w wyniku ciśnienia górnych warstw sprawia, że lodowiec staje się plastyczny i zaczyna płynąć. Ciśnienie musi być odpowiednio wysokie, wymaga kilkunastu metrów lodu. Dodatkowo tarcie między lodowcem a podłożem oraz ciepło geotermalne Ziemi zwiększa ilość wody między lodowcem a podłożem, co usprawnia spływanie lodowca. (Ireneusz Piotrzkowicz dla www.techpedia.pl)
Zobacz także
Co oznacza niebieskie światło w dzielnicy rozkoszy w Amsterdamie?
Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi?
Co jest bardziej prawdopodobne?