Czy kapitan podczas lotu może aresztować pasażera?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-02-01
zagadka : Odgadywanka
Czy kapitan podczas lotu może aresztować pasażera?
Tak, kapitan po zamknięciu drzwi samolotu ma na pokładzie władzę absolutną. Może aresztować pasażera, który według jego opinii stanowi zagrożenie, w tym celu może zarządzić lądowanie na najbliższym lotnisku i przekazać delikwenta policji. (www.techpedia.pl)