Zagadki

Czy kapitan podczas lotu może aresztować pasażera?

Autor: wiki, Dodano: 2015-02-01
Tak, kapitan po zamknięciu drzwi samolotu ma na pokładzie władzę absolutną. Może aresztować pasażera, który według jego opinii stanowi zagrożenie, w tym celu może zarządzić lądowanie na najbliższym lotnisku i przekazać delikwenta policji. (www.techpedia.pl)
Zobacz także
Ile czasu zajmują kobietom obowiązki domowe?
W jaki sposób Aleksander Macedoński rozwiązał węzeł gordyjski?
Co oznacza imię “Krzysztof”?