Co to jest?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-01-09
zagadka : Odgadywanka
Co to jest?
Pysk żółwia skórzastego. Jest największym współcześnie żyjącym żółwiem morskim. Największe okazy miały karapaks długości 2 m i wagę ponad 1000 kg.