Zagadki

W którym roku przestała istnieć w Europie ostatnia faszystowska dyktatura?

Autor: wiki, Dodano: 2015-01-04
D, 1975 roku kiedy to zmarł dyktator Hiszpanii Francisco Franco. Generałowi, przy dużej pomocy ze strony Hitlera i Mussoliniego udało się uratować kraj i pokonać sponsorowane przez Stalina socjalistyczne i komunistyczne oddziały, które siały śmierć i zniszczenie na niespotykaną w Europie Zachodniej skalę. Osiągnięcia gospodarcze Hiszpanii latach 1955-1975 określane są często mianem „hiszpańskiego cudu gospodarczego”. Zdaniem liberalnych ekonomistów jego przyczyną były reformy wolnorynkowe, liberalizacja rynku, obniżenie podatków i prywatyzacja. W latach 1960-1966 hiszpański PKB wzrósł łącznie o 138%, a Hiszpania z niestabilnego politycznie i biednego kraju stała się najszybciej po Japonii rozwijającym się państwem, tempo wzrostu PKB w latach 1960-75 wynosiło 7,2% rocznie, przeciętne tempo wzrostu płac realnych, w tym czasie wyniosło 7,9% rocznie. (wikipedia).
Zobacz także
Od którego roku w całej Szwajcarii kobiety mają czynne prawo wyborcze?
Ile właściwie koty mają palców?
Jaki procent osób uzależnia się od alkoholu?