Czy diament można spalić?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-12-24
zagadka : Odgadywanka
Czy diament można spalić?
Tak, w końcu to węgiel, jednak temperatura potrzebna do tej operacji jest bardzo wysoka i wynosi 6900 stopni Celsjusza. Warto przy tym dodać, że diamenty sublimują (przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego).