Zagadki

Czy diament można spalić?

Autor: wiki, Dodano: 2014-12-24
Tak, w końcu to węgiel, jednak temperatura potrzebna do tej operacji jest bardzo wysoka i wynosi 6900 stopni Celsjusza. Warto przy tym dodać, że diamenty sublimują (przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego).
Zobacz także
Który z organizmów może w czasie swojego życia wielokrotnie zmieniać płeć?
Ile czasu spędza w łazieńce przeciętny człowiek w całym swoim życiu?
Co to jest polatucha?