Zagadki

Czy diament można spalić?

Autor: wiki, Dodano: 2014-12-24
Tak, w końcu to węgiel, jednak temperatura potrzebna do tej operacji jest bardzo wysoka i wynosi 6900 stopni Celsjusza. Warto przy tym dodać, że diamenty sublimują (przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego).
Zobacz także
Ile jest odmian ziemniaków?
Jak wyprasować ubranie bez użycia żelazka?
Ile polskich firm jest na liście stu największych firm zbrojeniowych świata?