Zagadki

Jaką średnią emeryturę otrzymują funkcjonariusze podlegli MSW - policja, Straż Graniczna, agenci ABW, wywiadu, BOR, CBA ...

Autor: wiki, Dodano: 2014-12-08
D, dane 2012 roku (3,1 tys zł), dla porównania osoby zarejestrowane w ZUS otrzymują średnio 1889,90 zł brutto.
Zobacz także
O której godzinie ludzie najczęściej mają dobry humor?
Ile średnio waży słoniątko tuż po urodzeniu?
Ile ofiar przyniosły rządy Stalina w ZSRR, nie licząc II wojny światowej?