Zagadki

Zajmowanie uprzywilejowanej pozycji wpływa na zmianę barwy głosu.

Autor: wiki, Dodano: 2014-12-05
Prawda, głos osób z grupy o wysokim statusie stawały się wyższe, bardziej monotonne i głośniejsze od pozostałych.
Zobacz także
Dla Amerykanina miliard to ...... ?
Która z wymienionych postaci jest honorowym obywatelem Wrocławia: a) Amadeus Mozart, b) Ludwig van Beethoven ...
Co znajduje się na zdjęciu?