Zajmowanie uprzywilejowanej pozycji wpływa na zmianę barwy głosu.

· Autor: wiki · Dodano: 2014-12-05
zagadka : Odgadywanka
Zajmowanie uprzywilejowanej pozycji wpływa na zmianę barwy głosu.
Prawda, głos osób z grupy o wysokim statusie stawały się wyższe, bardziej monotonne i głośniejsze od pozostałych.