W latach 2007-2013 wydano w Polsce na „walkę z bezrobociem” łącznie 64 mld zł.

· Autor: wiki · Dodano: 2014-11-09
zagadka : Odgadywanka
W latach 2007-2013 wydano w Polsce na „walkę z bezrobociem” łącznie 64 mld zł.
Prawda, bezrobocie w tym okresie pozostało praktycznie bez zmian, natomiast zatrudnienie w powiatowych urzędach pracy wzrosło do 20 tys. etatów. Wszystko zgodnie z maksymą Stefana Kisielewskiego (twórcy UPR/KNP) "Socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju.".