Ostatnie fragmenty nizinnych lasów pierwotnych na terenie Niżu Europejskiego znajdują się w Polsce i na Białorusi ...

· Autor: wiki · Dodano: 2014-11-06
zagadka : Odgadywanka
Ostatnie fragmenty nizinnych lasów pierwotnych na terenie Niżu Europejskiego znajdują się w Polsce i na Białorusi ...
Prawda, las pierwotny - las, który nie został poddany bezpośrednim ani też pośrednim modyfikacjom ze strony człowieka.