Czy literatura i sztuka były kiedyś dyscyplinami olimpijskimi?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-11-06
zagadka : Odgadywanka
Czy literatura i sztuka były kiedyś dyscyplinami olimpijskimi?
W latach 1912–1948 równolegle ze sportowymi igrzyskami olimpijskimi odbywały się konkursy sztuki i literatury, w tym był podział na poezję, epikę, rzeźbę, malarstwo, architekturę oraz muzykę. Pomysłodawcą takich dyscyplin był sam twórca nowożytnej olimpiady - baron Pierre de Coubertin. Oczywiście przyznawano również medale.