Do jakiej temperatury można zamrozić przedmiot?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-10-27
zagadka : Odgadywanka
Do jakiej temperatury można zamrozić przedmiot?
Zero bezwzględne (zero absolutne) - jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii, która wynosi -273,15 °C = 0 K. Naukowcom udało się zamrozić przedmiot maksymalnie do -273,15 °C.