Statystyczny polski nauczyciel ma .... lata i ...

· Autor: wiki · Dodano: 2014-10-19
zagadka : Odgadywanka
Statystyczny polski nauczyciel ma .... lata i ...
... ma 42 lata, ma wyższe wykształcenie i jest kobietą.