Wyborcy Kongresy Nowej Prawicy mają statystycznie wyższy iloraz inteligencji.

· Autor: wiki · Dodano: 2014-10-13
zagadka : Odgadywanka
Wyborcy Kongresy Nowej Prawicy mają statystycznie wyższy iloraz inteligencji.
Prawda