Jaka kara grozi w polskim prawie za udostępnienie nagich zdjęć osoby bez jej zgody?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-10-13
zagadka : Odgadywanka
Jaka kara grozi w polskim prawie za udostępnienie nagich zdjęć osoby bez jej zgody?
W Polskim prawie karnym od 2009 roku istnieje zapis "Art. 191a. § 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego."