Czy w Rosji carskiej język polski był kiedyś językiem elit?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-10-01
zagadka : Odgadywanka
Czy w Rosji carskiej język polski był kiedyś językiem elit?
Polacy i Litwini podbijając Rosję w 1612 r. i osadzając jako cara Władysława Wazę przełamali izolację tego kraju na świat. Za panowania Fiodora III (1676–1682) moda, obyczaje, język polski podbiły dwory moskiewskie. W tym samym czasie I RP była wyniszczana przez egoizm samej szlachty (8-12 proc.społeczeństwa), która bojąc się zwiększania władzy królewskiej jednocześnie niszczyła kraj od wewnątrz. Zachęciło to obce dwory to stałego osłabiania RP, co doprowadziło w końcu do upadku ekonomicznego.