Zagadki

Któremu państwu Polska zawdzięcza swoją niepodległość w 1918 roku?

Autor: wiki, Dodano: 2014-09-19
Żadnemu. Powodem sukcesu był szereg różnych czynników o charakterze politycznym, piękna postawa Dmowskiego, Paderewskiego, Piłsudskiego, poparcie prezydenta USA Woodrow Wilsona, czy Francji. Czynnikiem decydującym i najważniejszym było posiadanie dużej i sprawnej armii, która mogła pokonać Niemców na Śląsku i podczas powstania Wielkopolskiego, armia ta pozwoliła na działania ofensywne na Wschodzie i pobicie Rosjan pod Warszawą i potem w bitwie nad Niemnem. Nie należy zapominać o pomocy Węgrów, którzy cały czas dostarczali Polakom amunicję, w tym samym czasie Czesi i angielscy robotnicy blokowali dostawy broni dla walczącej Polski.
Zobacz także
Czego najczęściej zapominamy zabrać wyjeżdżając w podróż?
Który przywódca państwa zaproponował USA wysłanie 10 tys. kobiet w celach prokreacyjnych?
Jak jest po czesku “czopek”?