Skąd pochodzi słowo “wiosna”?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-09-14
zagadka : Odgadywanka
Skąd pochodzi słowo “wiosna”?
Pochodzi od prasłowiańskiego wyrazu "vesna" lub *"vesъna". Pochodzenie wyrazu wiosna można tłumaczyć jego związkami z was-, czyli ‘świecić’ albo z wes- – cząstką charakterystyczną dla przymiotnika wesoły.