Która rzecz zbudowana przez człowieka jest najdroższa?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-09-11
zagadka : Odgadywanka
Która rzecz zbudowana przez człowieka jest najdroższa?
Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Ko­smicz­na, koszt 320 mi­liar­dów zło­tych.