Co to jest?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-09-09
zagadka : Odgadywanka
Co to jest?
Odchody wombata (torbacz zamieszkujący Australię i Tasmanię).