Z jakiego powodu Galileusz miał kłopoty z Kościołem?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-08-26
zagadka : Odgadywanka
Z jakiego powodu Galileusz miał kłopoty z Kościołem?
Galileusz był zwolennikiem heliocentrycznej (budowy świata i teorii Mikołaja Kopernika), innego zdania był papież Urban VIII. Co ciekawe w 1616 r. Święta Kongregacja Indeksu zakazała książek o heliocentryzmie, ale nie potępiła go. Również nigdy nie został oficjalnie potępiony jako heretycki przez Kościół w orzeczeniu papieża i na soborze.