Jak poprawić dykcję?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-08-17
zagadka : Odgadywanka
Jak poprawić dykcję?
Dykcję można poprawić ciągle powtarzając łamańce językowe np: Szedł Sasza suchą szosą. Cesarz często czesał cesarzową. Jola lojalna, lojalna Jola. Zmistyfikowanie i odmitologizowanie niezidentyfikowanych obiektów latających. ....