Co oznacza w internetowym slangu akronim ... EOT?

· Autor: arcybook · Dodano: 2014-07-08
zagadka : Odgadywanka
Co oznacza w internetowym slangu akronim ... EOT?
End Of Topic/Thread/Transmission, Koniec tematu/wątku/przekazu