Kłopoty Galileusza wzięły się z ....

· Autor: Ireneusz Piotrzkowicz · Dodano: 2013-12-02
zagadka : Zagadka
Kłopoty Galileusza wzięły się z ....
Prawidłowe odpowiedzi to A i B. Galileusz był zwolennikiem heliocentrycznej budowy świata i teorii Mikołaja Kopernika. Uważał, że Ziemia nie stanowi centrum świata, ani nie jest nieruchoma, lecz obraca się zarówno wokół samej siebie, jak i ruchem dobowym. Kościół rzymskokatolicki zrehabilitował naukowca w 1992 roku.