Co oznacza imię “Basia”?

· Autor: arcybook · Dodano: 2014-06-25
zagadka : Odgadywanka
Co oznacza imię “Basia”?
Z greckiego, od słowa barbaros (barbarzyński, niegrecki, obcy), w języku staropolskim istniało również słowo barbara (bicz, linai). Z kultem św. Barbary związane jest święto górników „barbórka”. W dawnych czasach była ona uważana za patronkę marynarzy, rybaków, flisaków. Po dziś dzień linę, na której chodzi prom, nazywa się „barbarą”. Zdrobnienia: Bacha, Basia, Basiunia, Basieńka, Baśka, Barbarka, Barbórka. Zagraniczne formy: Barbara (ang.); Barbara, Barbe (fr.); Barbara (niem.).