Zagadki

Co oznacza słowo “expressis verbis”?

Autor: arcybook, Dodano: 2014-06-12
Zwrot expressis verbis (ekspres-s-is werbis) pochodzi z łaciny i oznacza słowa powiedziane dobitnie i wymownie.
Zobacz także
Czy ochroniarz ma prawo przeszukać nas w sklepie bez naszej zgody?
Czy są na Syberii miejsca, gdzie nie dotarł żaden człowiek?
W których z wymienionych państw nie ma broni atomowej: Holandia, Belgia, Niemcy, Włochy, Turcja, Polska?