Co oznacza słowo “expressis verbis”?

· Autor: arcybook · Dodano: 2014-06-12
zagadka : Odgadywanka
Co oznacza słowo “expressis verbis”?
Zwrot expressis verbis (ekspres-s-is werbis) pochodzi z łaciny i oznacza słowa powiedziane dobitnie i wymownie.