Jak ożywić uschniętą marchew?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-06-03
zagadka : Odgadywanka
Jak ożywić uschniętą marchew?
... aby oży­wić lekko uschnię­tą mar­chew można umieścić ją na go­dzi­nę w lo­do­wa­tej wo­dzie.