Jak nazywał się kiedyś Stambuł?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-03-27
zagadka : Odgadywanka
Jak nazywał się kiedyś Stambuł?
Bizancjum (na cześć króla Byzasa), następnie cesarz rzymski Konstantyn Wielki zmienił nazwę miasta na Konstantynopol (324 n.e.), zamiennie używano również wtedy nazwy nazwy Nea Roma.