Z którym krajem Polska ma najdłuższą granicę?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-03-25
zagadka : Odgadywanka
Z którym krajem Polska ma najdłuższą granicę?
Z Cze­cha­mi 796 km, Sło­wa­cja 541 km, Ukraina 535 km, Niemcy 467 km, Bia­ło­ru­ś 418 km.