Czego po­trze­bu­je se­kwo­ja, aby otwo­rzyć szysz­ki?

· Autor: wiki · Dodano: 2014-03-13
zagadka : Odgadywanka
Czego po­trze­bu­je se­kwo­ja, aby otwo­rzyć szysz­ki?
Pożaru lasu, kiedy to na dole wielkiego drzewa ginie konkurencja do zasobów ziemi. Pień sekwoi jest odporny na ogień dzięki grubej korze, a liście są po za zasięgiem ognia.