Co oznacza słowo "paradygmat"?

· Autor: Ireneusz Piotrzkowicz · Dodano: 2013-11-11
zagadka : Zagadka
Co oznacza słowo
Zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Różni się od dogmatu tym, że można go kwestionować i jest przyjęty na zasadzie konsensusu większości badaczy.