Komu Niemcy zawdzięczają cud gospodarczy po II wojnie światowej?

· Autor: Ireneusz Piotrzkowicz · Dodano: 2014-02-13
zagadka : Odgadywanka
Komu Niemcy zawdzięczają cud gospodarczy po II wojnie światowej?
Profesorowi Ludwigowi Erhardowi, który był ministrem gospodarki Bawarii w latach 1946-47. Profesor w tajemnicy przed Aliantami i wbrew nim zlikwidował odziedziczony po faszystach socjalizm i wprowadził niczym niereglamentowaną wolność gospodarczą.