Co się stanie, gdy zetknie się cząstka z antycząstką?

· Autor: arcybook · Dodano: 2016-11-01
zagadka : Odgadywanka
Co się stanie, gdy zetknie się cząstka z antycząstką?
Gdy zetknie się cząstka z antycząstką tego samego rodzaju ulegają całkowitej anihilacji, cała ich masa zostaje przekształcona w energię (promieniowanie) - energia jest równa całkowitej energii pary cząstek (związek pomiędzy masą a energią liczy się wzorem E=mc2). Materia i antymateria jest sobie równa i przeciwna, antyproton (antyproton składa się z antykwarków), antyneutron, pozytony (antyelektron) są takie same jak zwykłej materii, ale w przypadku cząstek naładowanych mają przeciwne ładunki - antyproton ma ładunek ujemny, a pozyton dodatni. Elektrony, które wirują na sposób kwantowy w jedną stronę, pozytony będą wirować w drugą stronę (rysunek fuw.edu.pl).

Zobacz również:
· Ile waży foton?
· Jak atomy emitują światło?
· Im większa masa atomu, tym mniejsza jego ...... ?