Im większa masa atomu, tym mniejsza jego ...... ?

· Autor: arcybook · Dodano: 2016-10-30
zagadka : Odgadywanka
Im większa masa atomu, tym mniejsza jego ...... ?
Im większa masa atomu, tym mniejsza jego średnica. Jest to spowodowane silniejszymi oddziaływaniami elektromagnetycznymi, elektrony krążą bliżej jądra atomu. Rysunek (c) na zdjęciu pwn.pl

Zobacz również:
· Czy słowa “jesteś pusty” ma swoje naukowe uzasadnienie?
· Ponad 99,9 proc. objętości atomu to .......
· Jak atomy emitują światło?