Jakimi słowami obrażano mężczyzn w I RP?

· Autor: arcybook · Dodano: 2016-07-20
zagadka : Odgadywanka
Jakimi słowami obrażano mężczyzn w I RP?
Wśród popularnych przekleństw używanych wobec mężczyzn w I RP było znane dzisiaj słowo skurwysyn (kurwich macierzy syn). Wyjątkowo traktowano sugestie o urodzeniu z nieprawego łoża, niektórzy mogli usłyszeć obelgi w stylu ty "wylegańcu”, „pokrzywniku”, „bękarcie”, „bajstruku”, czy „błędny dzieciaku”. W przypadku użycia tego typu przekleństw groziła grzywna. Mężczyźni byli również nazywani „szelmami”, „hundsfotami”, „kurewnikami”, „psiarzami”, „świniarzami”, „szalbierzami”, „tłukami” lub „machlerzami”. W przypadku szlachcica bardzo poważnym przekleństwem było użycie zwrotu "cham", co oznaczało chłopa (źródło: odkrywcy).

Zobacz również:
· W I RP dzieci na śniadanie jadły zupę piwną.
· Który język urzędowy obowiązywał w I RP?
· Jaką pozycję miała kobieta w czasach I RP?